Unakit

€2.50

Unakit
- je kameňom vízií
- Uvádza do rovnováhy city s duchovnom
- Ak sa unakit umiestni do voľného priestoru,
vnesie upokojujúcu citlivú energiu
- odstraňuje prekážky brániace duchovnému
a duševnému rastu
- umožňuje znovuzrodenie a prináša jasný vhľad
do minulosti, objasňuje príčiny zablokovania

1. 21g, 2,5 x 2,9 x 1,8 cm
2. 26g, 3,5 x 3 x 2 cm
Možnosti produktu

Kategória Minerály