Tigrie oko väčšie

€2.50

Tigrie oko 
- spája pozemskú energiu s energiami Slnka
- je ochranný kameň, ktorý sa tradične nosil ako talizman
proti nepriateľským myšlienkam a kliatbam
- napomáha pri dosahovaní cieľov, zbierať roztrúsené informácie
a vytvárať z nich jeden kompaktný celok
- Uľahčuje riešenie dilem a vnútorných konfliktov,
najmä vyvolaných pýchou a tvrdohlavosťou
- pomáha riešiť problémy spojené s neschopnosťou uznať vlastnú cenu,
prehnanou sebakritikou a zablokovanými tvorivými schopnosťami
- Pomáha rozoznať vlastné nadanie a schopnosti
- udržuje rovnováhu medzi energiami jin a jang

1. 38g, 4,5 x 2,3 x 2 cm
2. 32g, 4, 2 x 2,5 x 2 cm
Možnosti produktu