Tigrie oko menšie

€1.50

Tigrie oko
- spája pozemskú energiu s energiami Slnka
- je ochranný kameň, ktorý sa tradične nosil ako talizman
proti nepriateľským myšlienkam a kliatbam
- napomáha pri dosahovaní cieľov, zbierať roztrúsené informácie
a vytvárať z nich jeden kompaktný celok
- Uľahčuje riešenie dilem a vnútorných konfliktov,
najmä vyvolaných pýchou a tvrdohlavosťou
- pomáha riešiť problémy spojené s neschopnosťou uznať vlastnú cenu,
prehnanou sebakritikou a zablokovanými tvorivými schopnosťami
- Pomáha rozoznať vlastné nadanie a schopnosti
- udržuje rovnováhu medzi energiami jin a jang

1. 9g, 3 x 2 x 1,7 cm
2. 10g, 2 x 2 x 1,5 cm
3. 12g, 2,3 x 2 x 1,6 cm
4.  12g, 3,5 x 1,5 x 1,5 cm
Možnosti produktu