Prsteň Karneol (50,53)

€8.00

Nakoľko je prsteň na elastickej gumičke, ľahko sa natiahne a prispôsobí aj o 2-3 veľkosti bez neestetického zdeformovania.
Každý prsteň obsahuje oceľovú korálku.

Karneol
- uzemňujúci kameň
- prináša ostrejšiu koncentráciu
- podporuje motiváciu a účinne stimuluje tvorivé schopnosti, prináša pozitívny pohľad na život a motivuje k úspechu v podnikaní i ďalších oblastiach
- pomôže získať vieru v seba samého rovnako
- vhodný pre dramatické situácie
- dokáže čistiť iné kamene
- v citovej oblasti je kameň mocným ochrancom pred závisťou, hnevom a zlosťou – či už vašou vlastnou, alebo zo strany iných ľudí

Možnosti produktu

Kategória Prstene

Značky