Obsidián vločkový

€1.00

Obsidián
- je sopečné sklo
- vznikol z roztavenej lávy, ktorá stuhla tak rýchlo, že nemala
čas skryštalizovať
- Jedná sa o kameň bez hraníc a bez obmedzenia
- Pomáha pravde, odráža jednotlivé ľudské vlastnosti
a nemilosrdne odhaľuje trhliny, slabosti a bloky
- Pred obsidiánom sa nedá nič zatajiť
- je silno ochranný kameň vytvárajúci štít proti
všetkému negatívnemu
Obsidián vločkový
- prináša úľavu
- Upozorňuje na zakorenené spôsoby jednania
- Poučí vás o cene, ktorú ste zaplatili za chyby aj úspechy
- pomôže rozpoznať „zlé myšlienky“ a odpútať sa od nich
- je kameň zosobňujúci čistotu, zaisťujúci rovnováhu
medzi mysľou, telom a duchom

1. 7g, 1,5 x 1,5 x 1,5 cm
2. 7g, 2 x 1,5 x 1,7 cm
3. 6g, 2 x 1,5 x 1 cm 
4. 7g, 2 x 1,7 x 1,7 cm
5. 6g, 1,6 x 1,4 x 1,2 cm
6. 7g, 2 x 1, 8 x 1,3 cm
7. 4g, 1,3 x 1,6 x 1 cm
Možnosti produktu