Náramok sily a lásky (Granát Spessartin 3mm)

€10.90

Náramok 18 cm
Korálka 3 mm
Granát
- dodáva energiu
- Prispieva k naberaniu nových síl a k ich obnove
-  povzbudzuje lásku a oddanosť
- Udržuje v rovnováhe sexuálnu túžbu a dokáže napraviť citovú disharmóniu
- Jedná sa o kameň podporujúci pevné vzťahy a záujem o druhého
- Dodáva silu, podnecuje aktivitu a posilňuje pud sebazáchovy

Granát Spessartin
 sa vyznačuje vysokými vibráciami. Prináša vôľu pomáhať druhým a posilňuje srdce. Zvyšuje schopnosť analýzy a racionálneho úsudku.