Náramok premeny (Čaroit nuget)

€20.00

Náramok 18 cm
Nuget cca 8x8 cm

Čaroit
- kameň premeny
- jedná sa o kryštál ovládajúci dušu, ktorý napomáha prekonávať strach
- prebúdza k životu srdečnú a korunnú čakru, prečisťuje auru a prebúdza v ľuďoch bezvýhradnú lásku.
- má obrovskú hojivú moc na telesnú i citovú rovinu osobnosti. Pomôže svojmu nositeľovi, aby práve prítomnú chvíľu prijal ako tu najlepšiu možnú.
- dokáže potláčať stres i obavy
- na duševnej úrovni podnecuje čaroit schopnosť bystrého pozorovania a analýzy, pričom súčasne napomáha ich využitiu k rýchlemu rozhodovaniu
- pôsobí ako spojenec každého, kto je nútený riadiť sa častejšie názormi iných ľudí, než svojimi vlastnými