leštený Chryzopras

€1.50

Chryzopras
- poskytuje nádej
- podnecuje rôzne talenty a rozvíja tvorivé schopnosti
- zvyšuje dôveru v obchodných i osobných medziľudských vzťahoch
- stavia sa proti akémukoľvek odsudzovaniu, podporuje schopnosť prijímať seba samých rovnako ako iných
- pomáha odpúšťať a súcitiť s ostatnými ľuďmi
- rozvíja schopnosť plynulo hovoriť a bystro rozmýšľať
- v citovom živote vyvoláva pocit bezpečia, istoty a dôvery

1. 3g, 2 x 1,5 x 0,5 cm
2. 4g, 2,5 x 1,5 x 0,5 cm
3. 4g, 2,5 x 1,5 x 0,5 cm
4. 4g, 2 x 1,5 x 1,2 cm


Možnosti produktu