Chalcedón

€2.50

Chalcedón je kameň dodávajúci silu medziľudským vzťahom, predáva pocit bratstva a dobrej vôle, zvyšuje vnútornú stabilitu skupín. Poslúži ako pomocník pri prenose myšlienok a telepatii.
Chalcedón zaháňa z duše nepriateľstvo a mení melanchóliu v radosť. V duševnej rovine pomáha svojmu majiteľovi, aby o sebe prestal pochybovať a vedie ho k dosiahnutiu schopnosti vnútornej reflexie. Pod jeho vplyvom sa nám otvára okolie a stávajú sa z nás bytosti prekypujúce nadšením. Chalcedón pohlcuje a rozptyľuje negatívne myšlienky a city a zaháňa zlé sny.

1. 10g, 3,5 x 2,5 x 1 cm
2. 9g, 3 x 2,5 x 1 cm
3. 11g, 3 x 2,5 x 1,3 cm
4. 11g, 3 x 2,5 x 0,8 cm
5. 11g, 3,3 x 2,5 x 2 cm
Možnosti produktu