Kryštálové mriežky (Crystal grid)

Kryštáľová mriežka sa používa ako prostriedok na vytvorenie posvätného priestoru na podporu liečenia. Pozostáva z usporiadania kryštálov v špecifickej mriežkovej formácii, ktorej tvar je určený zámerom alebo účelom mriežky.
Kryštáľové mriežky možno použiť rôznymi spôsobmi. Sú to krásne dekorácie s vysokou vibráciou, môžu byť použité pri liečení, manifestácii, rituáloch, meditácii...